CA Global Travel Services, s.r.o.

Název
Název

Cestovní pojištění

 

Naše cestovní agentura Vám může zprostředkovat cestovní pojištění s nejrespektovanějšími pojišťovnami v ČR. Komplexní pojištění zahrnuje následující pojištění:

1) Pojištění léčebných výloh

Hradí se lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, doprava do nejbližšího zdravotního zařízení, repatriace v případech, kdy není možné pro návrat použít plánovaný dopravní prostředek. Pojištovna neposkytuje plnění při těhotenství od 6. měs., při zhoršení chronického onemocnění apod.

2) Úrazové pojištění

3) Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty

Pojišťovna hradí náhradu za účtované stornopoplatky, které musíte zaplatit cestovní kanceláři, pokud zrušíte zájezd v době před odjezdem z důvodu úrazu, náhlého onemocnění apod. Stornopoplatky do výše 500 Kč plnění nepodléhají. Maximální pojistná částka plnění je 15.000 Kč. Spoluúčast klienta je 20 % pojistné částky.

4) Pojištění odpovědnosti za škody občana

Pojištění odpovědnosti pojištěného za škodu způsobenou v zahraničí při činnostech běžných v občanském životě.

Upozorňujeme Vás, že pojišťovna potřebuje k pojištění klienta celé jméno, rodné číslo a adresu pojištěného. Pojišťovna i naše cestovní kancelář užívají osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb.

Nově lze sjednat fakultativně rozšířené pojištění storna na dražší zájezdy do Evropy (vč. Maroka, Turecka, Egypta) za cenu 250 Kč/zájezd. Dále rozšířené pojištění storna a pojištění léčebných výloh na zájezdy do mimoevropských zemí, kde není pojištění v ceně zájezdu, cena pojištění je uvedena vždy u zájezdu. Pojištění je nutno sjednat současně s přihlášením na zájezd. Maximální pojistná částka plnění (storna) je 40.000 Kč. Spoluúčast klienta je 20 % pojistné částky.